Количка

0 артикула

Clear / Тест За опиати-касета

Цена: 3.29лв.
  • Код:
    Technocom 14

За установяване на опиати и техните метаболити в човешката урина.

Clear / Тест За опиати-касета
Clear / Тест За опиати-касета

Препоръчителна употреба:
Опиат тестът е базиран върху ин витро теста. Предназначен е да определи количеството на опиати и техните метаболити в спесимена на човешката урина. Опиати и техните метаболити могат да бъдат открити в урината след приемане на хероин, морфин, кодеин или маково семе. С теста се откриват опиати в концентрация над 300 ng/ml. Върху специално изработена мембрана е фиксиран лиофилозиран коногат на частици колодиално злато с уникална комбинация от поликлонални антитела за откриване на опиати или техните метаболити.

Резюме и Пояснения:
Опоидните аналгетици обхващат голяма група субстанции контролиращи болката и въздействащи върху централната нервна система. Високата доза и постоянната и употреба води до липса на координация, задушаване, хипотермия и кома. Морфинът се изхвърля неметаболизиран. Морфинът и неговия глюкоронид могат да се открият в урината няколко дни след взимането на опоидната доза.
Опиат тестът е на базата на специфична имунохимична реакция между антитела и антигени за да анализира особена специфична съставка на спесимена на човешката урина. Пластинката отчита съревнованието за свързването на антителата, между морфинените съединения и свободния морфин, който може да се открие като наличен в спесимена на урината. Когато морфинът присъства в специмена на урината той се съзтезава с морфинените съединения за ограниченото количество антиморфинови антитела които са и мобилизирани на нитроцелулозната мембрана.
Когато количеството е равно или повече от допустимата граница - 300 мл, то ще предотврати свързването на оцветените от морфина съединения с антителата. Следователно един положителен спесимен на урината няма да покаже оцветена лента в зоната на теста, отбелязвайки положителен резултат докато наличието на оцветена лента индикира или означава негативен резултат.
Контролната линия присъства в тестовия прозорец за да служи за контрол върху процедурата. Тази оцветена лента трябва винаги да се появява в зоната на контролната линия , ако тестовото устройство е съхранявано при добри условия и теста е извършен правилно.

Предоставени материали:
1. Устройство за тестване на нивото на морфина.
2. Инструкции за употреба.

Необходими материали, които не са предоставени:
1. Контейнер за събиране на урина.
2. Таймер или часовник.

Съхранение и устойчивост:
Тестът трябва да се съхранява при температура от 2 до 30 градуса и ще бъде ефективен до посочената дата на годност.

Предпазни мерки:
1. Употребява се за диагностика ин витро или само за юридическа, съдебна експертиза.
2. Не използвайте продукта след датата на изтичане на срока на годност.
3. Работете с всички специмени сякаш са потенциално инфекциозни.
4. Не отваряйте металната, фолийна кутийка докато не е готова за теста.
5. Използвайте нов чашка за спесимен от урина за всяка проба за да предотвратите крос контаминация.
Изискват се приблизително 150 мл. проба за всеки тест. Прясната урина не изисква някакво специална обработка или предварително третиране. Спесимените трябва да бъдат събирани в чисти и сухи пластмасови или стъклени контейнери. Ако количественият анализ не е извършен моментално, спесименът от урина може да бъде замразен или поставен в хладилник при температура от 2 до 8 градуса за най-много 7 дни или замразен. Спесимените трябва да бъдат оставени да достигнат до стайна температура преди тестването. Спесимените от урина, които показват повишена утайка или мътност трябва да бъдат центрофугирани или да бъдат оставени да се утаят преди тестването.

Качествен контрол:
1. Контролната лента е вътрешен реагент и контрол върху процедурата. Тя ще се появи ако теста е извършен правилно и реагентите са реактивирани.
2. Контролните стандарти могат да се използват, за да се валидизира изпълнението на реагентите и да се установи надеждността на теста. Контролите които не са предоставени заедно с този тесто могат да бъдат закупени.

Процедура:
 

За тестовата карта:
1. Загрейте всички материали и спесимени до стайна температура.
2. Махнете тестовото устройство от запечатаната фолийна кутийка.
3. Поставете трансферната пипета в спесимена и натиснете капкомера за да вземете проба.
4. Дръжте пипетата във вертикална позиция над мястото за пробата върху тестовата карта и капнете 2-3 капки / 100-150 мл/ от пробата в мястото за пробата.
5. Отчетете резултатите след 5 минути.

Интерпретиране на резултатите:


Негативен: Появяват две оцветени ленти. Появата на две оцветени ленти една в линията на тестовата зона и една в зоната на контролната линия индикират негативни резултати. Негативният резултат не индикира отсъствието на опиати в спесимена. Той само индикира че нивото на опиати в спесимена е по-малко, ниско от допустимото ниво.
Позитивен: Една оцветена лента се появява в зоната на контролната линия. Не се открива оцветена лента в зоната на тестовата линия. Това е индикация, че нивото на опиати в спесимена на урината е над допустимата граница.
Невалиден: Ако няма оцветена лента в зоната на контролната линия – резултатът от теста е невалиден. Тестувайте отново пробата с ново тестово устройство.
Бележка:Много леко оцветена лента в зоната на тестовата линия индикира, че количеството на опиати в пробата е близко до нивото на допустимата граница.
Тези спесимени и други позитивни проби трябва да бъдат потвърдени чрез използването на алтернативен метод като GC/MS.

Очаквани резултати:
Тестът за опиати е качествен анализ. Той идентифицира опиатите в човешката урина в концентрация от 300 мл или повече. Концентрацията на опиати не може да бъде установена чрез този анализ. Тестът е създаден, за да бъде разграничен негативният резултат от предполагаемо позитивния резултат. Всички позитивни резултати трябва да бъдат потвърдени като се използва алтернативен метод за предпочитане е GC/MS